Biohom bulletPočetna  Biohom bulletO nama  Biohom bulletMapa  Biohom bulletKontakt

najčešća pitanja


Po čemu se razlikuju i slažu li se klasična medicina i homeopatija?

Homeopatija dolazi od grčke riječi homeo – slično i patos – bolest, što govori o tome da se drži osnovnog principa „slično se sličnim liječi“.
Alopatija (ili klasična medicina) dolazi od riječi alos – različito i patos – bolest što znači da će za određenu bolest dati onaj lijek koji stoji nasuprot bolesti.

Osnovne postavke tih dvaju medicina se iz korijena razlikuju. U klasičnoj medicini se zato propisuju lijekovi poput antidepresiva, antibiotika, antireumatika... dok se u homeopatiji primjerice za malariju akutno propisuje lijek koji bi kod zdravog čovjeka u koncentriranom obliku izazvao simptome slične malariji, no u svom razrjeđenom a potenciranom obliku neće biti štetan već će kod pacijenta potaknuti imunitet da „prepozna“ problem i automatski ga liječi.
Homeopatija liječi čovjeka sa njegovom bolešću dok klasična medicina uglavnom liječi bolest u čovjeku. Klasična medicina više mehanistički gleda na liječenje dok homeopatija ima holistički pristup.
Homeopatski lijekovi osim toga NEMAJU NUSPOJAVA niti ne stvaraju naviku što je česti problem kod alopatskih lijekova. No, ono što je idealno je suradnja između tih dvaju medicina. Homeopat ne može kirurški riješiti problem kada je to potrebno, kao što liječnik klasične medicine ne može izliječiti npr. ulcerozni kolitis ili astmu ili MRSU...
U svim naprednijim europskim zemljama te dvije medicine dobro surađuju a primjerice u Indiji je ta suradnja na visokom nivou. Kod nas u Hrvatskoj, iako nedovoljno, ipak ima sve više primjera dobre suradnje između homeopata i liječnika klasične medicine što rezultira zadovoljnijim i sretnijim pacijentima.

Te dvije medicine se međusobno mogu dobro nadopunjavati i ne isključuju jedna drugu. Iz našeg centra vrlo često šaljemo pacijente na specijalističke preglede ukoliko vidimo da je to potrebno zbog dijagnoze ili praćenja pacijenta. Isto tako informirani, „osviješteni“ liječnici-specijalisti, pogotovo ginekolozi, psihijatri i pedijatri k nama šalju svoje pacijente.

Za sve one kojima informacije na našoj web stranici, na prvo čitanje, nisu bile dovoljno jasne ponudili smo mogućnost čitanja odgovora na pitanja koja nam se najčešće postavljaju ili na pitanja za one koji žele saznati nešto više o samoj homeopatiji, energoterapiji ili nećem trećem. Nadamo se da ćete ovdje naći Vaš odgovor!

Ukoliko ovdje niste našli odgovor na Vaše pitanje, niti Vas sadržaj na stranici nije dovoljno približio onome čemu ste tragali, slobodno nam se javite putem dolje navedenog obrasca. Bit će nam zadovoljstvo odgovoriti na Vaše pitanje i na taj način Vam pomoći.
Bude li i Vaše pitanje odgovaralo pitanjima većine naših posjetitelja, bit će nam drago svrstati ga u "Najčešća pitanja" i na taj način pomoći drugim posjetiteljima.

Pitajte nas

Ime i prezime:

E-mail:

Pitanje ili komentar*