O Biohomu
BIOHOM-Centar za homeopatiju i energoterapiju osnovan je 2006 godine kao obiteljski obrt. Kroz više srodnih, komplementarnih grana prirodne medicine pomažemo ljudima individualnim i profesionalnim pristupom.
Biohom je koncipiran kao sinergija nekoliko srodnih načina liječenja, čime pacijentima nudimo holistički pristup zdravlju. Na taj način ne djelujemo samo na simptome bolesti već na pacijenta kao cjelovito biće, bez obzira da li je njegov problem psihičke, fizičke, emocionalne ili duhovne prirode. Osim liječenja, pružamo i edukaciju o očuvanju zdravlja.
Višegodišnjim iskustvom u radu s ljudima kontinuirano unapređujemo svoje znanje i vještine čime postižemo izvrsne rezultate koji su i medicinski dokumentirani.

Uvijek se trudimo biti što bolji i uspješniji, na zadovoljstvo nas, naših pacijenata i klijenata.